Velkommen til Gånsager jagtforenings hjemmeside
Bestyrelsen i Gånsager jagtforening, samlet ved foreningens 80 års jubilæum
Kaj Wittenkamp bliver tildelt Danmarks Jægerforbund fortjenstmedalje til generalforsamlingen i 2017Her kan i Følge med i hvad der sker i Gånsager Jagtforening se jagtjournal, billeder fra jagterne, og vigtige tider.
Hvis i har Ideer, emner, billeder eller andet I Kunne  tænke jer på siden kan ì Kontakte Ebbe eller Danny.


vi har fundet det nødvendigt at slette 
 gæstebogen, da der kun kom spam ind på siden. Siden blev ikke brugt som vi havde forstillet os det. Jæger der deltog i jagten den3 december 2017.

      

   

arrangementer 2020

Grundet Corona udbruddet vil de første arrangementer

Først være i efteråret, startende med generalforsamlingen.

Der skydes på riffelbanen i Døstrup og flugtskydning på banen i Skærbæk.


Gånsager jagtforening

Afholder

Ordinær Generalforsamling    

den 10/9 2020 kl. 19.30

på Skærbæk og omegnsskydebane.

Dagsorden i følge vedtægter.

Der skydes flugtskydning fra kl. 18.00.Jagter i 2020  

Første klapjagt den 1/11 kl. 9.00, ved Kjeld Nissen

Anden klapjagt den 15/11 kl. 9.00 ved forsamlingshuset

Tredje klapjagt den 5/12 kl. 9.30 ved Ebbe Thyssen

Fjerde klapjagt den 9/1 2021 kl. 9.30 ved forsamlingshuset


Jagterne er fastlagt efter de nye jagttider på harer,

Som er fra den 1/11 til den 15/1

Emne: Jagttid på hare
 

Hej Danny.

 

Jeg forstår godt din forvirring, for lige nu gælder den gamle jagtidsbekendtgørelse. Vi forventer dog at en ny bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli, så med al sandsynlighed er jagttiden for harer i dette efterår 1/11-31/1.

 

Med venlig hilsen

Niels Henrik Simonsen
Strandjagtkonsulent, cand. scient. (biolog)
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 08 ● Mobile: +45 23 46 76 14 
E-mailadresse nhs@jaegerne.dk

Efter svaret fra DJ fastholder vi datoerne for jagterne i efteråret.

 


             


       

       

                     
 Vildtparade den 3 december 2017
Bestyrelsen VALGT I september 2019

består af:

Formand Danny Jensen
Gånsagervej 32 
23 84 68 28 
jd-jensen@live.dk

Kassere Ebbe Thyssen
Vasevej 10
74 75 72 80 / 20 40 46 17
et@blbiler.dk

Arne Beck
Holbækvej 24
74 75 73 66

Henrik Kjær
Elbækvej 1
61 74 83 61

Kjeld Nissen
Østerlundvej 36
74 75 70 10 / 21 91 72 99


Supleant Johannes Roager
Nørrehedevej

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE