Velkommen til Gånsager jagtforenings hjemmeside
Bestyrelsen i Gånsager jagtforening, samlet ved foreningens 80 års jubilæum
Carsten port modtager Gånsager jagtforening mårhundepokal, for flest skudte mårhunde i jagtsæson 2019-2020, på foreningens generalforsamlingHer kan i Følge med i hvad der sker i Gånsager Jagtforening se jagtjournal, billeder fra jagterne, og vigtige tider.
Hvis i har Ideer, emner, billeder eller andet I Kunne  tænke jer på siden kan ì Kontakte Ebbe eller Danny.


FØRSTE JAGT I 2020
BLEV HOLDT DEN 1 NOVEMBER PÅ ØSTERLUND, EN RIGTIG FIN DAG, EFTER ALLE CORONAENS REGLER, DET BLEV EN FIN DAG, MED EN FLOT PARADE 1 RÅDYR, 2 HARER, 21 ÆNDER OG 3 FASANER. VI VAR 20 MAND TIL JAGTEN ELLER 2 GRUPPER AF 10 PERSONER.
Vildtparade den 1 november 2020

      

   

arrangementer 2020

Grundet Corona situationen ser bestyrelsen sig nød sager til, at jagterne indtil videre holdes på de planlagte datoer, men med tilmelding og kun for foreningens medlemmer.

Jagterne bliver afholdt efter de retningslinjer, som foreligger fra de forskellige organisationer og Danmarks jægerforbundet.Jagter i 2020  


Fjerde klapjagt den 10/1 2021 kl. 9.30 ved forsamlingshuset, jagten er flyttet fra den 9/1 til den 10/1, på grund af der holdes fælles kronvildt jagt den 9/1 i Hønning hjorte Laug


Jagterne er fastlagt efter de nye jagttider på harer,

Som er fra den 1/11 til den 15/1

Emne: Jagttid på hare
 

Hej Danny.

 

Jeg forstår godt din forvirring, for lige nu gælder den gamle jagtidsbekendtgørelse. Vi forventer dog at en ny bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli, så med al sandsynlighed er jagttiden for harer i dette efterår 1/11-31/1.

 

Med venlig hilsen

Niels Henrik Simonsen
Strandjagtkonsulent, cand. scient. (biolog)
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34 ● 8410 Rønde
Telefon +45 88 88 75 00 ● Direkte +45 88 88 75 08 ● Mobile: +45 23 46 76 14 
E-mailadresse nhs@jaegerne.dk

Efter svaret fra DJ fastholder vi datoerne for jagterne i efteråret.

 


             


       

       

                     
 Vildtparade den15/11 20,
Bestyrelsen VALGT I september 2020

består af:

Formand Danny Jensen
Gånsagervej 32 
23 84 68 28 
jd-jensen@live.dk

Kassere Ebbe Thyssen
Holmevej 1
74 75 72 80 / 20 40 46 17
et@blbiler.dk

Arne Beck
Holbækvej 24
74 75 73 66

Henrik Kjær
Elbækvej 1
61 74 83 61

Næstformand
Kjeld Nissen
Østerlundvej 36
74 75 70 10 / 21 91 72 99


Supleant Johannes Roager
Nørrehedevej

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE